3 gouden tips voor uw laadkleponderhoud

Een knarsend of schurend geluid bij het heffen en sluiten van de laadklep? Daar gaan alarmbellen rinkelen! Volg deze 3 tips en voorkom ernstige schade aan uw laadklep!

Bij het heffen en sluiten van de laadklep, mag enkel het geluid van de hydraulische groep hoorbaar zijn. Elk anders geluid wat hoorbaar is, moet nauwkeurig onderzocht worden. Het is van groot belang dat de stofhoezen die de cilinders beschermen tegen steenslag en weersinvloeden, regelmatig gecontroleerd worden.

Wij adviseren u om uw laadklep ieder kwartaal een kleine beurt te geven. Mocht dit niet haalbaar zijn, zorg dan dat deze jaarlijks in ieder geval een grote beurt krijgt.

Het grote voordeel van elk kwartaal een kleine beurt, is dat aankomende gebreken tijdig worden opgemerkt. Hiervoor wordt de kans op pech onderweg aanzienlijk kleiner. Het is aan te raden om de Laadklep Periodieke Keuring (LPK) te combineren met een controlebeurt.

 

De 3 gouden tips voor het onderhoud van uw laadklep:

Tip 1: Smeerplan

Voor het optimaal functioneren van de laadklep, is het van groot belang deze regelmatig te smeren.

 • Reinig eerst de laadklep grondig, zodat de smeernippels (vetnippels) schoon zijn. De smeernippels (vetnippels) bevinden zich aan de pen- uiteinden van alle scharnieren.
 • Alle scharnierpunten moeten voorzien worden van een vetkraag, die ze beschermt tegen zand, zout. Een vetkraag is een laag smeervet.
 • Leg voor het smeren het platform op de grond, zodat de scharnierpunten ontlast zijn.
 • Controleer of alle smeernippels effectief het vet doorgeven tot de buitenkraag van de scharnierlagers, en vervang defecte smeernippels.
 • Controleer bij een automatische centrale smeerinstallatie of alle leidingen en nippelaansluitingen in orde zijn en voldoende doorgesmeerd worden.
 • Bij onderschuiflaadkleppen moet het schuifsysteem met rechthoekige buizen niet gesmeerd worden. De schuifstukken met ronde schuifstukken moeten over de hele binnenzijde ingesmeerd worden met vet. Het is verstandig om dit bij normaal gebruik 4 keer per jaar te doen.
 • Gebruik altijd zuurvrij vet.
 • Controleer het platformslot.
 • Spray de schuifbuizen in met een beschermende spray.

Voor het smeren van de laadklep verkopen wij diverse vetten. Deze zijn te vinden in Connects.
Let op! Raadpleeg voor de juiste toeppassing altijd eerst de handleiding.

 

Tip 2: Wekelijkse, kleine en grote beurt

Wekelijkse beurt

Controleer de laadklep wekelijks op:

 • Controle van de identificatiesticker, veiligheidsstickers en andere veiligheidsvoorzieningen (markering zwaartepunt, etc).
 • Controleer of de bedieningsschakelaars van de buitenbediening en van de extra bediening probleemloos terug veren naar de neutrale stand.
 • Controle van de deksels van de bedieningskast en de hydraulische groep, zijn ze nog aanwezig en onbeschadigd..
 • Laadklep reinigen. (Let op! Tijdens de eerste 6 weken van de laadklep na montage mag deze niet gereinigd worden met een hogedrukspuit omdat deze het vet verwijderd. Na reiniging met een hogedrukspuit is doorsmeren van alle smeerpunten noodzakelijk. Zie “smeerplan”)

Kleine beurt

Controleer de laadklep (het platform) één keer per kwartaal op:

 • Controleer de slangen en vervang deze bij haarscheuren direct, de oorzaak is vaak uitdroging van de rubberen mantel.
 • Filter controleren en indien nodig vervangen.
 • Controleer de bekabeling.
 • Controleer op olielekkages.
 • Controleer de mechanische onderdelen, speling in pennen en bussen.
 • Reinig de laadklep (het platform) en smeer deze goed door.

Grote beurt

Controleer de laadklep jaarlijks op:

 • Ververs de olie en spoel het hydraulisch systeem.
 • Controleer de slangen op uitdroging en kleine haarscheuren; deze worden bij afwijkingen direct vervangen.
 • Vervang de oliefilters.
 • Controleer het elektrisch systeem zoals de bekabeling, accu’s, zekeringen, en contactpunten.
 • Controleer het hydraulisch systeem en vervang indien nodig slangen en ventielen.
 • Controleer het mechanisch systeem (speling in pennen en bussen). Smeer de laadklep na het reinigen goed door.

Voor het verversen van de olie, zijn er diverse oliën verkrijgbaar. Deze zijn te vinden in Connects.
Let op! Raadpleeg voor de juiste toepassing altijd eerst de handleiding.

 

Tip 3: LPK (Laadklep Periodieke Keuring)

Laadkleppen worden vaak intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot vertraging of erger, de vereiste veiligheid kan in gevaar komen.

Jaarlijkse keuring

Minimaal één keer per jaar dient de laadklep te worden gekeurd. Dat kan aan de hand van het LPK Keurmerk. Dankzij dit keurmerk is de veiligheid van uw laadklep beter gewaarborgd. Voor een deskundige LPK kunt u terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het LPK keurmerk.

LPK keurmerk

Wanneer een laadklep een LPK keurmerk draagt, betekent dat het volgende:

 • De laadklep wordt jaarlijks gekeurd.
 • De keuring wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide keurmeester.
 • De laadklep voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de LPK checklist.

Checklist LPK keuring:

 • Werking, veiligheid voor alles.
 • Slangen, lekken is een milieudelict.
 • Gewichtenproef t.b.v. belast testen.
 • Afmelden bij gecertificeerde instantie, BMWT keur.

Aan de hand van een checklist wordt de klep op een vast aantal punten gecontroleerd. Eventuele gebreken kunnen hierdoor worden vastgesteld en verholpen. Onnodige storingen kunnen zo worden voorkomen. Na de keuring wordt  de laadklep tot het maximum getest. De last en overlast test is bedoeld om vast te stellen of de klep het juiste gewicht kan heffen en niet onbedoeld wegzakt en/of overbelast kan worden.

 

Wanneer de laadklep keuring positief wordt afgerond, krijgt u de volgende keuringsbewijzen:

 • Een sticker met een individueel keuringsnummer voor op de laadklep.
 • Een checklist met alle keuringspunten van de laadklepkeuring, waarvan het unieke nummer overeenkomt met de sticker.
 • Registratie van de laadklepkeuring in het onderhoudsboek van de laadklep.

Bij een eventuele controle moeten de keuringsbewijzen getoond kunnen worden. Bovendien zijn de keuringsbewijzen belangrijke documenten voor de verzekeringsmaatschappij.

Let op! Bewaar deze keuringsbewijzen goed!

 

Geplaatst op 12 februari 2020

Inloggen