Administratie

De financiële administratie wordt volledig vanuit het hoofdkantoor georganiseerd. Het financiële team draagt zorg voor een correcte afhandeling van het debiteuren- en crediteurenbestand. Dit maakt het werk voor deze afdeling zeer divers. Vanzelfsprekend zorgt de financiële administratie voor de afhandeling van de inkoop- en verkoop facturen. Hier houdt het werk echter nog lang niet op. De financiële afdeling zorgt namelijk ook voor het beheer van het wagenpark, onderhandelingen over overheadkosten (denk b.v. aan telefoon- en energiekosten), omzetanalyse, winstbewaking, schadeafhandelingen, etc.

 

Dit betekent dat deze afdeling ook contact heeft met de klant en de leverancier wanneer er onjuistheden of onduidelijkheden aangetroffen worden. Dit geldt voor alle vragen m.b.t. inkoop- als verkoopfacturen, maar ook de betalingen hiervan. Alle informatie om Wijlhuizen B.V. draaiende te houden, loopt dus door deze afdeling.

administratie

Inloggen